Paslaugos įsisavinant ES paramą

Teikiame informaciją apie ES paramos gavimo galimybes, reikalavimus projektams, remiamas veiklas, įvertinam idėjos atitikimą ES struktūrinių fondų panaudojimo strategijos ir atskirų programų reikalavimams.

Atsižvelgdami į projekto pobūdį, rengiame projekto verslo planą arba galimybių studiją, pagal įgyvendinančių institucijų keliamus reikalavimus, atliekame ekonominį  ir finansinį projekto pagrindimą.

Rengdami paraišką sudarome projekto įgyvendinimo grafiką,  projekto biudžetą, atliekame reikalingą analizę pagal keliamus reikalavimus, pateikiame tikslų, uždavinių bei projekto veiklų išsamų detalizavimą.

Rengiame paraiškas banko paskolai gauti.

Rengiame projekto įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus, bendradarbiaujame su įgyvendinančia institucija, atliekame pirkimų procedūras.

Konsultuojame viešinimo priemonių tinkamumo projektui klausimais, sudarome projekto viešinimo planą, rengiame straipsnius, pranešimus spaudai, koordinuojame informacinių ir aiškinamųjų stendų įrengimą.

Teikiame visas sėkmingam projekto įgyvendinimui reikalingas paslaugas:

Jei Jums iškiltų klausimų ar neaiškumų, abejojate, ar verta kreiptis ES paramos, esate laukiami mūsų biure, esančiame Stoties g. 11, Tauragėje. Mūsų konsultantai suteiks Jums išsamią nemokamą konsultaciją.

Eiti prie įrankių juostos